Danh sách xe tải chở thức ăn gia súc

Danh sách các loại xe tải chở thức ăn gia súc có phiếu sẵn

  • Thời gian giao hàng từ 10-15 ngày
  • Thủ tục nhanh gọn lẹ

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

1 HINO 8.2T
FG8JPSB-TV1/XTCC
https://docs.google.com/document/d/1sPk1jGImWgKE3zYjBZVHnzNnaAClSeaUNlHCEMaMFeo/edit?usp=sharing 7.300 15.100 9.460x 2.430x 3.620 5.430x 2.010x 2.010 Thể tích12.8m3, hệ thống xả thức
ăn gia súc
2 HINO 8.2T
FG8JPSB-TV1/XTCC1
https://docs.google.com/document/d/1ItxouyN46YpuXunCDgr9B7HqYaQd6E3TW8S2JntOcNQ/edit?usp=sharing 7.410 15.100 9.410x 2.480x 3.430 5.320x 2.050×1.590/900 Thể tích13m3, hệ thống xả thức
ăn gia súc
3 DAEWOO 15.5T
KC6C1 2 cầu
3 chân 1 chân giả
https://docs.google.com/document/d/1h9tq0gYO5Ny2jak7Q8DA6OtXMJ9Xdz3mgOi-bCk5YEQ/edit?usp=sharing 11.970 21.000 9.770x 2.440x 3.650 5.890x 2.390x 1.990 Thể tích 21m3, cần cấp thức ăn
4 ISUZU 16T ngắn
3 chân, 2 cầu
FVM 34T
https://docs.google.com/document/d/14y9KbvSXvYujHxdaHnsuNbFIQ7iS9nddAFtMxawzLwo/edit?usp=sharing 12.825 23.715 10.165x 2.480x 3.535 6.950x 2.310x 1.740 Thể tích 22.5m3, cần cấp thức ăn
5 HINO 16T ngắn
3 chân, 2 cầu
FM8JNSA 6x 4
https://docs.google.com/document/d/1UrJtfrfEL0kAtXzGf0Iaa_-QHvvTrRM8DVDqbeCjYMU/edit?usp=sharing 13.600 23.920 8.500x 2.500x 3.970 5.650x 2.380x 2.380 Thể tích 23.86m3,
Thùng chở thức ăn gsuc
6 HINO 16T 3 chân
FL8JTSA 6×2
https://docs.google.com/document/d/1qmdhAhE3o9d3QZD78lSK1d3h5qGeqqhJUQCaLsOfLY4/edit?usp=sharing 13.850 24.000 9.885x 2.500x 3.840 6.400x 2.400x 2.170/1.000 Thể tích 24.3m3, cần cấp thức ăn
7 DONGFENG
TT/L315
https://docs.google.com/document/d/1QXXjXoziIynfBX_wxjLZim9STsXukw4_PSK989V7_yU/edit?usp=sharing 14.820 29.500 11.790x 2.500x 3.150 8.230x 2.330x 1.690 Thể tích 26m3, cần cấp thức ăn
8 HYUNDAI
HD360
https://docs.google.com/document/d/1jwKJLQUWuJ51SE1sDsU_KS5oHS_j7adkwj1OQ_SkQPk/edit?usp=sharing 18.240 34.000 12.200x 2.500x 3.870 8.100x 2.450x 1.990/1.200 Thể tích 32m3, cần cấp thức ăn
 
error: Nội dung được bảo vệ!!!