Danh sách các loại xe tải cẩu tự hành có phiếu sẵn

  • Thời gian giao hàng từ 10-15 ngày
  • Thủ tục nhanh gọn lẹ

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

1VEAM 1T
VT260 MB/TT-TLC
1.0004.9907.780 x 2.100 x 2.9005.150 x 1.950 x 530/—Cẩu thủy lực TADANO
TTM-ZE263MH
2HYUNDAI 3.5T
HD72/TLC
https://docs.google.com/document/d/1TYXyx3okAUa8NLeyFch3BdeX9Wh8iZ1zM-LPWBde4kY/edit?usp=sharing2.5006.8506.850x 2.150x 3.0004.200x 2.000x 525Cẩu thủy lực TADANO
TM-ZE 303MH
3HYUNDAI 3.5T
HD72/TLC
https://docs.google.com/document/d/1sW_WuT9lK0RrMPIsESzPLY3Ctw5wIho7Sl83FuY396U/edit?usp=sharing2.5006.8506.850x 2.150x 3.0004.200x 2.000x 525Cẩu thủy lực TADANO
TM-ZE 303MH
4HINO 6.4T
FC9JLSW/TLC
https://docs.google.com/document/d/1-yo7fd_qHTMpwx-_J_ePQt-ERR3JZ4Rvr9-jxEhH2D8/edit?usp=sharing4.95010.4008.720x 2.450x 3.0006.100x 2.300x 525Cẩu thủy lực UNIC
URV 343
5ĐÔ THÀNH
MIGHTY HD99/TT-TLC
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=21179645.4009.9806.800 x 2.150 x 3.0804.250 x 2.000 x 525/—Cẩu thủy lực TADANO
TM-ZE 303MH
6TRƯỜNG GIANG
DFM EQ7TE-TLC
https://docs.google.com/document/d/1vi1dMy7TAMlUZREZ8gek7263OapqPmOMcsE80AF0Oj8/edit?usp=sharing6.30014.2809.490x 2.450x 3.3406.230x 2.300x 630Cẩu thủy lực TADANO
TM-ZE 303MH
7VEAM
HD800 MB/TT-TLC
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=21179816.70011.4256.870 x 2.150 x 3.1004.220 x 2.000 x 530/—Cẩu thủy lực TADANO
TM-ZE 304MH
8JAC 13T
TT/CA6DF3-24/TLC
3 chân, 2 dí, 1 cầu
https://docs.google.com/document/d/1YmrlIyPynQxtFNqAgYVJqiIzADd-_3fqa0eyYouXc8I/edit?usp=sharing7.30018.85012.080x 2.500x 3.7008.620x 2.340x 660Cẩu thủy lực TADANO
TM- ZT505
9HYUNDAI HD320
/TT-KS2605-TLC
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=211797111.10029.65012.200 x 2.500 x 3.9708.250 x 2.350 x 625/—Cẩu thủy lực KANGLIM
KS2605
10HYUNDAI HD210/TT-KS1056-TLChttp://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=211796811.27520.3009.800 x 2.420 x 3.4906.530 x 2.280 x 530/—Cẩu thủy lực KANGLIM
KS1056T/S
11JAC 13T
TT/CA6DF2-26-TLC
3 chân, 2 cầu, 1 dí
https://docs.google.com/document/d/1GzvzS1zUn3Cf7FeQoM-mvKCF5oIfjgVUo16xKSVVWwU/edit?usp=sharing11.40024.00011.950x 2.500x 3.5808.350x 2.330x 550Cẩu thủy lực UNIC
URV554
12HYUNDAI 14T
HD250/TLC 2 cầu, 1 dí
https://docs.google.com/document/d/15wJbLEOZkjmC12-T-lua1jYNjXVdN15WW4XsDcn7CYI/edit?usp=sharing11.60024.00011.570x 2.500x 3.7008.200x 2.350x 630Cẩu thủy lực TADANO
TM-ZT503
13HYUNDAI HD320
/TT-ATOM1205-TLC
11.90030.00012.200 x 2.500 x 4.0008.100 x 2.350 x 610/—Cẩu thủy lực nhãn hiệu ATOM
Model 1205
14HYUNDAI 13.5T
HD210/TLC 2cầu giả
https://docs.google.com/document/d/15CC9wfP5zgG0Rt7eMPp0JsFS9A9Hh5I323MHUPFAwGA/edit?usp=sharing12.05020.0009.790x 2.420x 3.1906.700x 2.280x 530Cẩu thủy lực TADANO
TM- ZE 303MH
15HINO 16T
FL8JTSA 6×2/TLC
3 chân, 2 cầu, 1 dí
https://docs.google.com/document/d/17dcelB-zbiACEVrMkvQ6JxYY8pJJv7EgssqxfJD53pA/edit?usp=sharing13.80023.9009.800x 2.500x 3.5706.670x 2.350x 580Cẩu thủy lực UNIC
URV554
16HINO 16T
FL8JTSL 6x2TLC
siêu dài
3 chân, 2 cầu, 1 dí
https://docs.google.com/document/d/1tcq6MRaFW00BuP5ymKeumKXyOUmXijx7M4b0fwRD6s0/edit?usp=sharing14.10023.90011.515x 2.500x 3.4708.550x 2.350x 630Cẩu thủy lực TADANO
TM- ZE 303MH
17JAC 18T
TT/WP10340F32
TLC 4 chân
https://docs.google.com/document/d/1nyismiYg6T_TPokFbGDK41nrV3TmJjz6FUkT75H6Jds/edit?usp=sharing15.50030.00011.980x 2.500x 3.5308.450x 2.350x 630Cẩu thủy lực UNIC
URV504
18HYUNDAI 19T
HD320/TLC
https://docs.google.com/document/d/1ddYdEWYa_iChJ96JCDeZekGyxbPeDYaWft7f6JtX-Lw/edit?usp=sharing16.20030.00012.200x 2.500x 3.7508.700x 2.350x 630Cẩu thủy lực TADANO
TM ZT 503
19HYUNDAI
HD360/TLC
https://docs.google.com/document/d/1ORIkIgsd6b1T3q0Vp-SXZwowxQBmtDF-VMQbcs4NGYM/edit?usp=sharing16.10034.00012.200x 2.500x 3.9808.530x 2.350x 650/–Cẩu thủy lực DONGYANG
model SS2037
20HYUNDAI
HD360/TT-TLC-SS1926
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=211797416.15034.00012.200 x 2.500 x 3.9008.650 x 2.350 x 450/—Cẩu thủy lực DONGYANG
model SS1926
error: Nội dung được bảo vệ!!!