Danh sách xe tải cẩu tự hành

Danh sách các loại xe tải cẩu tự hành có phiếu sẵn

  • Thời gian giao hàng từ 10-15 ngày
  • Thủ tục nhanh gọn lẹ

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

1 VEAM 1T
VT260 MB/TT-TLC
1.000 4.990 7.780 x 2.100 x 2.900 5.150 x 1.950 x 530/— Cẩu thủy lực TADANO
TTM-ZE263MH
2 HYUNDAI 3.5T
HD72/TLC
https://docs.google.com/document/d/1TYXyx3okAUa8NLeyFch3BdeX9Wh8iZ1zM-LPWBde4kY/edit?usp=sharing 2.500 6.850 6.850x 2.150x 3.000 4.200x 2.000x 525 Cẩu thủy lực TADANO
TM-ZE 303MH
3 HYUNDAI 3.5T
HD72/TLC
https://docs.google.com/document/d/1sW_WuT9lK0RrMPIsESzPLY3Ctw5wIho7Sl83FuY396U/edit?usp=sharing 2.500 6.850 6.850x 2.150x 3.000 4.200x 2.000x 525 Cẩu thủy lực TADANO
TM-ZE 303MH
4 HINO 6.4T
FC9JLSW/TLC
https://docs.google.com/document/d/1-yo7fd_qHTMpwx-_J_ePQt-ERR3JZ4Rvr9-jxEhH2D8/edit?usp=sharing 4.950 10.400 8.720x 2.450x 3.000 6.100x 2.300x 525 Cẩu thủy lực UNIC
URV 343
5 ĐÔ THÀNH
MIGHTY HD99/TT-TLC
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=2117964 5.400 9.980 6.800 x 2.150 x 3.080 4.250 x 2.000 x 525/— Cẩu thủy lực TADANO
TM-ZE 303MH
6 TRƯỜNG GIANG
DFM EQ7TE-TLC
https://docs.google.com/document/d/1vi1dMy7TAMlUZREZ8gek7263OapqPmOMcsE80AF0Oj8/edit?usp=sharing 6.300 14.280 9.490x 2.450x 3.340 6.230x 2.300x 630 Cẩu thủy lực TADANO
TM-ZE 303MH
7 VEAM
HD800 MB/TT-TLC
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=2117981 6.700 11.425 6.870 x 2.150 x 3.100 4.220 x 2.000 x 530/— Cẩu thủy lực TADANO
TM-ZE 304MH
8 JAC 13T
TT/CA6DF3-24/TLC
3 chân, 2 dí, 1 cầu
https://docs.google.com/document/d/1YmrlIyPynQxtFNqAgYVJqiIzADd-_3fqa0eyYouXc8I/edit?usp=sharing 7.300 18.850 12.080x 2.500x 3.700 8.620x 2.340x 660 Cẩu thủy lực TADANO
TM- ZT505
9 HYUNDAI HD320
/TT-KS2605-TLC
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=2117971 11.100 29.650 12.200 x 2.500 x 3.970 8.250 x 2.350 x 625/— Cẩu thủy lực KANGLIM
KS2605
10 HYUNDAI HD210/TT-KS1056-TLC http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=2117968 11.275 20.300 9.800 x 2.420 x 3.490 6.530 x 2.280 x 530/— Cẩu thủy lực KANGLIM
KS1056T/S
11 JAC 13T
TT/CA6DF2-26-TLC
3 chân, 2 cầu, 1 dí
https://docs.google.com/document/d/1GzvzS1zUn3Cf7FeQoM-mvKCF5oIfjgVUo16xKSVVWwU/edit?usp=sharing 11.400 24.000 11.950x 2.500x 3.580 8.350x 2.330x 550 Cẩu thủy lực UNIC
URV554
12 HYUNDAI 14T
HD250/TLC 2 cầu, 1 dí
https://docs.google.com/document/d/15wJbLEOZkjmC12-T-lua1jYNjXVdN15WW4XsDcn7CYI/edit?usp=sharing 11.600 24.000 11.570x 2.500x 3.700 8.200x 2.350x 630 Cẩu thủy lực TADANO
TM-ZT503
13 HYUNDAI HD320
/TT-ATOM1205-TLC
11.900 30.000 12.200 x 2.500 x 4.000 8.100 x 2.350 x 610/— Cẩu thủy lực nhãn hiệu ATOM
Model 1205
14 HYUNDAI 13.5T
HD210/TLC 2cầu giả
https://docs.google.com/document/d/15CC9wfP5zgG0Rt7eMPp0JsFS9A9Hh5I323MHUPFAwGA/edit?usp=sharing 12.050 20.000 9.790x 2.420x 3.190 6.700x 2.280x 530 Cẩu thủy lực TADANO
TM- ZE 303MH
15 HINO 16T
FL8JTSA 6×2/TLC
3 chân, 2 cầu, 1 dí
https://docs.google.com/document/d/17dcelB-zbiACEVrMkvQ6JxYY8pJJv7EgssqxfJD53pA/edit?usp=sharing 13.800 23.900 9.800x 2.500x 3.570 6.670x 2.350x 580 Cẩu thủy lực UNIC
URV554
16 HINO 16T
FL8JTSL 6x2TLC
siêu dài
3 chân, 2 cầu, 1 dí
https://docs.google.com/document/d/1tcq6MRaFW00BuP5ymKeumKXyOUmXijx7M4b0fwRD6s0/edit?usp=sharing 14.100 23.900 11.515x 2.500x 3.470 8.550x 2.350x 630 Cẩu thủy lực TADANO
TM- ZE 303MH
17 JAC 18T
TT/WP10340F32
TLC 4 chân
https://docs.google.com/document/d/1nyismiYg6T_TPokFbGDK41nrV3TmJjz6FUkT75H6Jds/edit?usp=sharing 15.500 30.000 11.980x 2.500x 3.530 8.450x 2.350x 630 Cẩu thủy lực UNIC
URV504
18 HYUNDAI 19T
HD320/TLC
https://docs.google.com/document/d/1ddYdEWYa_iChJ96JCDeZekGyxbPeDYaWft7f6JtX-Lw/edit?usp=sharing 16.200 30.000 12.200x 2.500x 3.750 8.700x 2.350x 630 Cẩu thủy lực TADANO
TM ZT 503
19 HYUNDAI
HD360/TLC
https://docs.google.com/document/d/1ORIkIgsd6b1T3q0Vp-SXZwowxQBmtDF-VMQbcs4NGYM/edit?usp=sharing 16.100 34.000 12.200x 2.500x 3.980 8.530x 2.350x 650/– Cẩu thủy lực DONGYANG
model SS2037
20 HYUNDAI
HD360/TT-TLC-SS1926
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=2117974 16.150 34.000 12.200 x 2.500 x 3.900 8.650 x 2.350 x 450/— Cẩu thủy lực DONGYANG
model SS1926
 
error: Nội dung được bảo vệ!!!