Danh sách thùng mui bạt có phiếu sẵn

Danh sách các loại xe tải thùng mui bạt có phiếu sẵn

  • Thời gian giao hàng từ 10-15 ngày
  • Thủ tục nhanh gọn lẹ

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

1 ISUZU
QKR55F/TT-MBBN
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=2118000 900 3.550 5.370 x 1.860 x 2.700 3.550 x 1.720 x 620/1.750
2 ISUZU
QKR 55F/TMB
https://docs.google.com/document/d/1YtSiGmJi2C1BocvErQbDxoRzNzpyZPnLqpHUQ0nm_ng/edit?usp=sharing 1.150 3.550 5.350x 1.860x 2.740 3.570x 1.720x 650/1.750
3 FUSO
CANTER
FE73PE6SLDD1/MBN
https://docs.google.com/document/d/1u7I1KMzOFdzqfcCGJ4RPj11mygfU3e7mTQMlhoEMnkM/edit?usp=sharing 1.750 4.700 6.130 x 1.870 x 2.900 4.400 x 1.740 x 730/1.870
4 ISUZU 1.9T
QKR 55H/TMB
https://docs.google.com/document/d/1xDV42lPAJnfA4t_9zUiLtocJtkXDJOhbpeFpxyNQGp4/edit?usp=sharing 1.950 4.700 6.130 x 1.860 x 2.760 4.350x 1.740x 650/1.750
5 HYUNDAI 2.5T
MIGHTY HD65/TBH
https://docs.google.com/document/d/1mLgrjizWiPkLgnubNb17mFbvLOgsWBYU92xJq_YGndo/edit?usp=sharing 2.000 4.995 6.190x 2.160x 2.880 4.330x 2.010x 630/1.850
6 ISUZU
QKR 55H/MBM
https://docs.google.com/document/d/1SuD-Fo-0KFBlEUl-PwuRaLSNNMlol2KIO171Dv7M18A/edit?usp=sharing 2.200 4.700 6.130x 1.860x 2.760 4.350x 1.740x 650/1.750
7 HINO 3.5T
XZU720L- HKFRL3/MBN
https://docs.google.com/document/d/15CQnP1bVR0_iBNOgGldLvQU8IFkL-Gkz6lALdUPNhmw/edit?usp=sharing 4.050 7.500 7.000x 2.170x 2.990 5.200x 2.020x 610/1.890
8 ISUZU 5T
NQR 75M/TMB siêu dài
https://docs.google.com/document/d/1tFpcs-Wc9vi9hOwEhOOwAPq6o1iTlBSvCKIuVbHhpu8/edit?usp=sharing 5.100 9.000 8.000x 2.230x 3.150 6.100x 2.090x 1.400/2.050
9 ISUZU 5T
NQR 75M/TMB
https://docs.google.com/document/d/1kZTHg90N67Bu6-VxY5zkQhFWDk5tgtLQu5VKKhiNoXY/edit?usp=sharing 5.100 9.000 8.000x 2.230x 3.150 6.100x 2.090x 1.400/2.050
10 HINO 6.4T
FC9JLSW/TMB dài
https://docs.google.com/document/d/1ZcpI-e8SD-9QWWc8C_fhRwNqrlqqVO4H_zNH08ORXCc/edit?usp=sharing 5.850 10.400 8.570x 2.350x 3.200 6.650x 2.200x 1.610/2.050
11 ISUZU 6T
FRR90N- 190/TMB
https://docs.google.com/document/d/1Tu8Bmn8enHc6Fw58jHrq7QwwcHoj9XafjqeW9wqtS7k/edit?usp=sharing 5.950 10.350 8.670x 2.390x 3.230 6.700x 2.250x 720/ 2.050
12 HINO 6T
FC9JJSW/TMB
https://docs.google.com/document/d/1xqrnI28EO1KD7RYDLEnFnD_N14Q9boGU-aapZNXp788/edit?usp=sharing 6.000 10.300 7.620x 2.350x 3.180 5.700x 2.200x 730/2.050
13 ĐÔ THÀNH
MIGHTY HD99/TT-TMB
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=2117983 6.450 9.990 6850 x 2200 x 2970 4980 x 2050 x 670/1850
14 HYUNDAI 8.5T
HD170/TMB
https://docs.google.com/document/d/1EI2s1mZdtj9lKRbDXkDiZkjUlLuFY2PVMfXzxCWT-Zs/edit?usp=sharing 7.750 16.000 9.750x 2.500x 3.570 7.200x 2.350x 720/2.150
15 HINO 9.4T
FG8JPSL/TMB
https://docs.google.com/document/d/11Bo8IhhesU4eBReHInL_0eyX0AdMwv4xDAG61EFwO9k/edit?usp=sharing 7.800 14.950 10.840x 2.500x 3.580 8.650x 2.350x 1.680/2.150
16 HINO 8.2T
FG8JPSB-TV1/TMB
https://docs.google.com/document/d/1YtpwO-3brurWsRPTjA6R4_JsKG0KwnYZ-PvOrI1LMGw/edit?usp=sharing 8.400 14.900 9.500x 2.500x 3.530 7.300x 2.350x 830/2.150
17 DONGFENG
EQ5168XXYKJ1
9.600 16.000 9.890 x 2.500 x 3.490 7.450 x 2.350 x 870/2.150
18 HYUNDAI 13.5T
HD210/TMB 2cầu giả
https://docs.google.com/document/d/1St3XePP5qyJl-PTfp2bm4I9-2EqFzWA5r44eLqDG6MA/edit?usp=sharing 13.500 20.250 9.750x 2.400x 3.260 7.400x 2.270x 720/2.100
19 HINO 16T
FL8JTSL 6×2/MBN
3 chân siêu dài
https://docs.google.com/document/d/1-T_pQW60U1PoXV52jpXPwtLHEMPnET30CxMezyoz-ds/edit?usp=sharing 15.150 23.950 11.400x 2.500x 3.550 9.150x 2.350x 765/2.150
20 HINO 16T
FL8JTSL 6×2/MBN1
https://docs.google.com/document/d/1QMfEZ71Ad5Wp4trNppmr1SPqYwEbChmJ1RrzddPaijU/edit?usp=sharing 15.150 23.950 11.400x 2.500x 3.550 9.150x 2.350x 765/2.150
21 HINO 16T
FL8JTSA 6×2/MBN
3 chân
https://docs.google.com/document/d/1kM5Nvn_VJ4cbjwvY8AUWuDRcRXYTPSGrV62wUOhOz3U/edit?usp=sharing 15.700 24.000 9.810x 2.500x 3.550 7.600x 2.350x 765/2.150
22 HYUNDAI 19T
HD320/MBM
https://docs.google.com/document/d/1Jb_kNjGGfJdKBG3KUHAvTqmGnTb6TbyfDsWqynHkJNk/edit?usp=sharing 17.750 30.000 12.200x 2.500x 3.580 9.700x 2.350x 830/2.150
23 DONGFENG
EQ1310LZ3G/TMB
https://docs.google.com/document/d/11clD2Jg9qyYT-MjSKlM8yFHlwbqXTCNgoD52FxgQaIs/edit?usp=sharing 17.995 30.000 12.200x 2.500x 3.990 9.900x 2.350x 870/2.150
 
error: Nội dung được bảo vệ!!!