Danh sách các loại xe tải thùng kín có phiếu sẵn

Danh sách các loại xe tải thùng kín có phiếu sẵn

  • Thời gian giao hàng từ 10-15 ngày
  • Thủ tục nhanh gọn lẹ

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

1 ISUZU
QKR 55F/TK
https://docs.google.com/document/d/1ag75yU1l1xWkasqszDXIp5a4neafTf1FPZrPWcPDNCQ/edit?usp=sharing 1.050 3.550 5.350x 1.860x 2.850 3.560x 1.740x 1.830/– Cửa bên hông
2 ISUZU
QKR55H/TT-TK
2.100 4.700 6.135 x 1.860 x 2.850 4.350 x 1.740 x 1.850/— Cửa bên hông
3 ISUZU 5T
NQR 75L ngắn
CAB- CHASSIS/TK
https://docs.google.com/document/d/1YiosVdqIiuwIlI5pNJNEZZTN67pv3namJh6ZE-f2q4A/edit?usp=sharing 4.850 8.850 7.660x 2.190x 3.170 5.750x 2.070x 2.050 Cửa bên hông
4 HINO 6T
FC9JJSW/TK
https://docs.google.com/document/d/1NEuBALW_EIO_Gs9kz13aT7OkbPDw8_vUFfb33hNegHA/edit?usp=sharing 5.600 10.350 7.590x 2.450x 3.160 5.600x 2.330x 2.020 Cửa bên hông
5 HINO 6T
FC9JJSW/TK
https://docs.google.com/document/d/1Krx1eYHhHxQuHpKZBL6ZdMvyiiTD2rdMwoW4NZgeNNc/edit?usp=sharing 5.600 10.350 7.590x 2.450x 3.160 5.600x 2.330x 2.020 Cửa bên hông
6 HINO 6.4T
FC9JLSW/TK
https://docs.google.com/document/d/1blTu2YWYLFuA-aNOgDHG93b_9NuPoRkwvDF_EevSPJc/edit?usp=sharing 5.850 10.400 8.600x 2.400x 3.200 6.650x 2.250x 2.050 Cửa bên hông
7 ĐÔ THÀNH
MIGHTY HD99/TT-TK
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=2118008 6.450 9.990 6.860 x 2.200 x 2.970 4.980 x 2.050 x 1.870/— Có cửa bên hông
 
error: Nội dung được bảo vệ!!!