Danh sách các loại xe tải chở gia súc có phiếu sẵn

  • Thời gian giao hàng từ 10-15 ngày
  • Thủ tục nhanh gọn lẹ

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

 

1ISUZU 1.9T
QKR 55H
https://docs.google.com/document/d/1B5z4Q_pcpe_O1vlzM6lzI5LgDAQ8A2S1QIL_JzaTdfI/edit?usp=sharing1.7004.7006.135x 1.860x 2.8404.240x 1.720x 1.840Có bửng nâng hạ thủy lực
2HYUNDAI 4.5T
HD78
https://docs.google.com/document/d/1hL-KPHYoRgXKfMfe7oqaI4Ngv49ka1T50haRuh_LpHg/edit?usp=sharing3.4007.6506.750x 2.200x 2.9804.750x 2.070x 1.910Có bửng nâng hạ thủy lực
3ISUZU 5T
NQR 75L ngắn
CAB- CHASSIS
https://docs.google.com/document/d/1JAsnXUDDi_tO-lbeYXNKp7zaWR7_TE8r4Zoqe8dV_lU/edit?usp=sharing4.1008.8507.690x 2.225x 3.1505.600x 2.030x 2.050Thiết bị nâng hạ hàng
4HINO 6.4T
FC9JLSW dài
https://docs.google.com/document/d/14Cqee8jka0e24ki_mFgoazmnn987_ly_jhwEiZgMxEE/edit?usp=sharing5.05010.4008.555x 2.460x 3.1906.510x 2.300x 2.100Có bửng nâng hạ thủy lực
5HINO
FC9JJSW/TT-TGS
5.50010.4007..650 x 2370 x 3.2605.600 x 2.250 x 2.120/—Có bửng nâng hạ thủy lực
6VEAM
HD800 MB/TT-TGS
6.80011.4256880 x 2200 x 30204870 x 2030 x 1870/—Có bửng nâng hạ thủy lực
7ISUZU 9T dài
FVR34Q
https://docs.google.com/document/d/1P1bhNEqWWhwMgGAGj1YtYvQQkWTkgzWJgdxbdt52-oo/edit?usp=sharing7.00014.8859.940x 2.500x 3.4957.460x 2.350x 2.200Có bửng nâng hạ thủy lực
8HINO
FG8JPSB-TV1/TT-TGS
http://www.vr.org.vn/vaq/Xecogioi_sxlr/FoundDetail_tso_oto.asp?sid=21179447.45014.7509.450 x 2.450 x 3.4707.050 x 2.300 x 2.100/—Có bửng nâng hạ thủy lực
9DAEWOO 14T
K9KEF 2 cầu
https://docs.google.com/document/d/1rcwRk_JTvP2V9SPgvLG-EZWb9X4y1cr05T2NLk90EVE/edit?usp=sharing11.90024.00011.680x 2.500x 3.7809.120x 2.300x 2.380Có bửng nâng hạ thủy lực
10ISUZU 15T dài
FVM34W 2 dí, 1 cầu
https://docs.google.com/document/d/12tpzlnJnKO6tWXUn-tnYbwJJ_b41OhW2S95kKRLSaRE/edit?usp=sharing13.30023.60011.710x 2.500x 3.4609.050x 2.270x 2.100/–Có bửng nâng hạ thủy lực
11ISUZU 15T dài
FVM34W 2 dí, 1 cầu
https://docs.google.com/document/d/1Sc2Uj9T-iGjnDVkZzJgOP1gvs_ke21rKIrMjh2V8_no/edit?usp=sharing13.30023.60011.710x 2.500x 3.4609.050x 2.270x 2.100/–Có bửng nâng hạ thủy lực
12HINO 16T
FL8JTSA 6×2
3 chân, 2 cầu, 1 dí
https://docs.google.com/document/d/1ujHOLipwEvA5y7-osfr2kZrtzR3yf_-BjxAum3VVnfU/edit?usp=sharing13.30023.9809.880x 2.500x 3.8007.540x 2.350x 2.400Có bửng nâng hạ thủy lực
error: Nội dung được bảo vệ!!!