Danh sách các loại xe tải chở gia cầm sẵn phiếu

Danh sách các loại xe tải chở gia cầm có phiếu sẵn

  • Thời gian giao hàng từ 10-15 ngày
  • Thủ tục nhanh gọn lẹ

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT

1 HYUNDAI 4.5T
HD78/TGC
https://docs.google.com/document/d/1P-u6oSGE7VfgRqZcs1gtfgWCXXOaIlJFPHKbFMvI2Qg/edit?usp=sharing 3.250 7.600 6.830x 2.200x 3.140 5.000x 2.150x 2.180
2 HYUNDAI 4.5T
HD78/TGC
https://docs.google.com/document/d/1gkbx4TcNTIfpKBSf_FnPNlJRDWTpeZzqDd6G0XTqFEQ/edit?usp=sharing 3.250 7.600 6.830x 2.200x 3.140 5.000x 2.150x 2.180
3 ISUZU 5T dài
NQR 75M
https://docs.google.com/document/d/1Tu9KYIV2EsuUP3cue_kRdGQMaCbOo0Eje0zEQBrQGmo/edit?usp=sharing 3.900 9.000 8.045x 2.170x 3.260 6.110x 2.100x 2.000 Thùng xe trang bị quạt thông gió
(chở gà , vịt con)
4 HINO 6.4T
FC9JLSW
https://docs.google.com/document/d/1gCqy_YY8KAhAraz000JMQRVF7UzjaRYvTHYBZnCL4U0/edit?usp=sharing 4.350 10.350 8.640x 2.370x 3.510 6.680x 2.250x 2.450/–
5 HINO 6.4T dài
FC9JLSW
https://docs.google.com/document/d/144BYNsOij6xDohzf63BXE66ZFPS_FpkmW_rWXO6hvyA/edit?usp=sharing 4.900 10.400 8.580x 2.450x 3.280 6.700x 2.350x 2.180/–
6 THACO HD650
CS/TT-TGC
5.450 9.990 6.850 x 2.200 x 3.270 5.000 x 2.140 x 2.150/—
7 DAEWOO 14T
K9KEF 2 cầu, 1 dí
https://docs.google.com/document/d/1ycyMcIJsuwbVNWKrnAIeC1v0kTbTFYoWgXX40jyK2n8/edit?usp=sharing 10.650 24.000 11.660x 2.500x 3.775 9.250x 2.350x 2.350/–
 
error: Nội dung được bảo vệ!!!